نام و نام خانوادگی:  تحریریه kgroup      
   
استان:  شهرستان: 
   
رشته:
   
شغل:-
       
     
ارتباط با تحریریه kgroup   فعالیت در سایت

 
ایمیل:info@Kgroup.ir   ■ روزنوشت ها: 35
تلفن همراه:-    
 
First Page Previous Page
Next Page Last Page

جی اف ار سی چیست؟ ایران جی اف آر سی مرجع تخصصی نمای جی آر سی بخش:معماری


جی اف ار سی چیست؟...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ <ادامه>

جی آرسی،بتن مسلح به الیاف شیشه، گروه مهندسی خطیر بخش:معماری


جی آرسی،بتن مسلح به الیاف شیشه، گروه مهندسی خطیر
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ <ادامه>

گروه مهندسی خطیر، مرجع تخصصی اجرای نمای جی آر سی در ایران بخش:معماری


گروه مهندسی خطیر، مرجع تخصصی اجرای نمای جی آر سی
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ <ادامه>

گروه مهندسی خطیر، مرجع تخصصی اجرای نمای جی آر سی در ایران و خاورمیانه بخش:معماری


گروه مهندسی خطیر، مرجع تخصصی اجرای نمای جی آر سی ....
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ <ادامه>

مزایای جی اف آر سی/ جی آر سی (GFRC/GRC) بخش:معماری


مزایای جی اف آر سی/ جی آر سی (GFRC/GRC)...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ <ادامه>

انجام پروژه های معتبر نمای جی آر سی در مجموعه ی مهندسی خطیر بخش:معماری


انجام پروژه های معتبر نمای جی آر سی در مجموعه ی مهندسی ...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ <ادامه>

ایران جی اف آر سی مجری تخصصی نمای جی آر سی در ایران و خاور میانه بخش:معماری


ایران جی اف آر سی مجری تخصصی نمای جی آر سی
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ <ادامه>

پاشش در اجرای جی آر سی بخش:معماری


پاشش در اجرای جی آر سی...
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ <ادامه>

ایران جی اف آر سی مجری تخصصی اجرای نمای جی آر سی بخش:معماری


ایران جی اف آر سی مجری تخصصی اجرای نمای جی آر سی
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ <ادامه>

تصاویر پروژه ی مربع الهندسی، ایران جی اف آر سی مرجع تخصصی اجرای نمای جی آر سی در ایران بخش:معماری


تصاویر پروژه ی مربع الهندسی، ایران جی اف آر سی
ارسال شده توسط:تحریریه kgroup     سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ <ادامه>