نام و نام خانوادگی:  علی محمد پرهیزکاری      
   
استان:  تهران شهرستان: 
تهران
   
رشته:
   
شغل:طراحی و راه اندازی شبکه و وب
       
     
ارتباط با علی محمد پرهیزکاری   فعالیت در سایت

 
ایمیل:parhizkary.it@gmail.com   ■ روزنوشت ها: 1
تلفن همراه:09193899920